segmentna


Vrata


Ovaj tip vrata vrlo često se koristi za zatvaranje garaža. Sastoji se iz velikogi broaj panela koji su povezani i zajedno klize kada se garaža otvara. Kada su vrata potpuno otvorena, paneli leže u ravni sa plafonom. Pouzdana su, ne zauzimaju veliki prostor i modernog su dizajna.