PLASTIFIKACIJA

Moguće je plastificirati sve što tehnološki postupak dozvoljava:
 – Aluminijumske profile
 – Limove
 – Zavarene proizvode poput delova nameštaja

Da bi čitav proces bio uspešno obavljen neophodna je kvalitetna priprema koju obavljamo u skladu sa odredbama odgovarajućih standarda.

Maksimalna dužina proizvoda koji se plastificiraju može biti do 7m , visina do 2m, a maksimalna širina za ulaz u ciklon je 90cm.

Svi primljeni proizvodi prolaze kroz isti tretman uslužnog plastificiranja.

Paleta boja je gotovo beskonačna. Izborom boje iz RAL karata mnogobrojnih proizvođača praškastih boja dolazimo do finalnog proizvoda na obostrano zadovoljstvo.

Adresa:

Ulica 2, Severna magistrala

Kragujevac 34000

E – mail: office@rolosun.com

Tel. : 034 6171 600