GARAŽNA SEGMENTNA VRATA

OPIS
Ova vrata se smatraju najoptimalnijim rešenjem. Ona ne zauzimaju prostor ni ispred ni unutar garaže. 

Ispuna vrata se sastoji od nekoliko horizontalnih panela koji su međusobno povezani šarkama. Krećući se po vođicama ispuna vrata prelazi iz vertikalnog položaja u horizontalni i pakuje se pod plafon.Vrata poseduju visoki stepen zvučne izolacije i nizak stepen termopropustljivosti.

Obzirom da segmentna vrata imaju široku primenu razrađene su najrazličitije varijante njihovog dizajna koje zadovoljavaju želje kupaca.

Provereno najbolja rešenja

Adresa:

Ulica 2, Severna magistrala

Kragujevac 34000

E – mail: office@rolosun.com

Tel. : 034 6171 600