TRAKASTE ZAVESE

OPIS

Dizajnirane su tako da svojim izgledom daju ozbiljnost i eleganciju vašem prostoru.

Materijali koji se koriste za izrađivanje trakastih zavesa su od izuzetno kvalitetnog i otpornog platna.

Neprovidno platno omogućava da u svakom momentu možete zamračiti prostoriju po vašoj želji.

Adresa:

Ulica 2, Severna magistrala

Kragujevac 34000

E – mail: office@rolosun.com

Tel. : 034 6171 600