ROLO KOMARNICI

• ROLO KOMARNIK SA PETLIĆIMA 
Takođe, mogu se ugraditi usporivači u ovaj tip komarnika.

Mogućnost plastifikacije po bojama iz RAL karte.

vodilica rolo komarnika
rolo komarnik sa mrežom

vodilica rolo komarnika

vodilica rolo komarnika

SVE VRSTE KOMARNIKA:

Adresa:

Ulica 2, Severna magistrala

Kragujevac 34000

E – mail: office@rolosun.com

Tel. : 034 6171 600