ROLO KOMARNICI SA PETLIĆIMA

OPIS

• ROLO KOMARNIK SA PETLIĆIMA
Takođe, mogu se ugraditi usporivači u ovaj tip komarnika.

Mogućnost plastifikacije po bojama iz RAL karte.

Adresa:

Ulica 2, Severna magistrala

Kragujevac 34000

E – mail: office@rolosun.com

Tel. : 034 6171 600